AKILLI
KÖY'DE

°

%

HABER AKIŞI

Vodafone Akıllı Köy ile ilgili en güncel
gelişmeleri keşfedin.

Bu duruma, köy halkının ihtiyacının olması, istekli ve beklentilerinin yüksek olması gibi nedenler gösterilmiştir. Gençler, köyü terk etme nedeni olarak ekonomik sorunları belirtmekte ve köye geri dönmek konusunda istekli olduklarını dile getirmişlerdir.

Köyde gerçekleştirilen ilk görüşmelerin ardından, daha sağlıklı bilgi edinebilmek ve bir köy envanterinin oluşturulması adına Temmuz ayı boyunca Kasaplar Köyünde yüz yüze görüşmeler yapılarak anket formları doldurulmuştur. Tam sayım hedeflenmiş ancak bazı köylülere ulaşılamaması, bazılarının da cevap vermek istememesi nedeniyle 112 hane ile görüşülmüştür. Bununla birlikte, aile bireylerinin tamamına dair bilgi alındığı için sosyo-ekonomik yapıya ilişkin analizler 296 kişiye kapsamaktadır.

Çıkarılan sonuç doğrultusunda öncelikle ele alınması gereken konular; altyapı (içme suyu-yol) sorunlarının çözümü için destek (yönlendirme/kamuoyuoluşturma/girişim/bilgilendirme);  kadınlara yönelik kurslar; çocuklar için aktiviteler; meranın iyileştirilmesi faaliyetleri (yasal durum incelenerek); kavun ve süt pazarlamasının iyileştirilmesi; diğer sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yapılabilirliği ve Akıllı Köy Projesine dahiliyetinin gerçekçi olarak belirlenebilmesi için bir Köy Envanteri oluşturulmasıdır.