AKILLI
KÖY'DE

°

%

HABER AKIŞI

Vodafone Akıllı Köy ile ilgili en güncel
gelişmeleri keşfedin.

Bu sorunlar beraberinde sosyal ve ekonomik başka sorunları getirmektedir. Köy, topyekûn bir kalkınma programına ihtiyaç duymaktadır ve “Akıllı Köy Projesi” bu programın itici gücü olacaktır. Akıllı Köy ile yaklaşılması gereken öncelikler kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetler ile cinsiyet ayırmaksızın özellikle gençlere olmak üzere istihdam yaratacak ekonomik faaliyetler olmalıdır sonucu ortaya çıkmıştır.